Petr Karel Salda je Váš najstarší dodávateľ zariadení pre pedikúru a pedikérske vybavenie.

Naša firma vznikla v roku 1992 a dnes sme Váš najstarší dodávateľ zariadení pre pedikúru a pedikérske vybavenie.

Ďakujeme Vám za dlhoročnú priazeň a podporu, ktorá sa odráža v našej kvalite a výsledkom je Vaša spokojnosť s výrobkami, ktoré dodávame.

Spolupracujeme s nasledujúcimi špičkovými nem. výrobcami:


Ionto-Comed, Berchtold, Süda, Unitronic

a zaisťujeme kvalitný servis a opravy priamo u výrobcov.

V kurzoch na špony sa naučíte najúčinnejšie šponovanie zarastených nechtov. Pozrite sa na filmy o šponách!!!